Categorie: Fără categorie

Venitul minim de incluziune

Venitul minim de incluziune este sprijinul financiar acordat de stat pentru a asigura nivelul de trai minimal, pentru familiile și persoanele singure aflate în situația de dificultate.

Acesta înlocuiește ajutorul social şi alocaţia pentru susţinerea familiei și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2024.

Venitul minim de incluziune include mai multe categorii de ajutoare financiare:

Ajutor de incluziune – ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri sub 275 lei/lună sau 400 lei/lună în cazul persoanelor singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, pentru asigurarea necesităților zilnice de viață;

Ajutor pentru familiile cu copii – ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri mai mici de 700 lei/lună, care au în întreținere unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 18 ani, în scopul prevenirii riscului de sărăcie a copilului și stimulării participării acestuia în sistemul de educație.

Recensământul Populației și Locuințelor. Cum să faci autorecenzarea pas cu pas

Luni, 14 martie, începe perioada în care te poți autorecenza pentru Recensământul populației și locuințelor 2021. Autorecenzarea durează două luni (până în 15 mai), iar cei care se auto-recenzează au dreptul legal la o zi liberă. O singură persoană din gospodărie îl completează, înregistrându-se ca persoană de referință sau în calitate de cap al familiei (gospodăriei) și apoi îi adaugă pe ceilalți membri ai familiei.

În funcție de persoanele completate în formularul de pre-înregistrare, sistemul informatic generează legătura (link) cu chestionarul specific fiecărei persoane declarate.

Când termini de completat o secțiune și o faci în mod corect, ea se colorează în verde. Dacă uiți să completezi un răspuns, întrebarea pe care ai omis-o devine albastră. Iar dacă completezi un răspuns greșit, răspunsul tău se colorează în roșu și ești alertat de sistem cu privire la eroare.

La finalul completării vei fi de asemenea înștiințat câte și care sunt răspunsurile eronate, întrebările la care ai omis să răspunzi ca și cele la care ai răspuns corect.

O persoană poate face autorecenzarea pentru o rudă a ei (bunici care poate nu au Internet sau alte situații care pot apărea), dar trebuie să cunoască detaliile legate de locuința acesteia și să respecte normele legate de prelucrarea datelor personale (să aibă acceptul celui în numele căruia face auto-recenzarea).

După completarea chestionarului se va primi un mesaj de confirmare (sau infirmare), iar în căsuța din poșta electronică va primi și mesajul de verificare a datelor transmise.

Dacă cineva a completat greșit un câmp (legat de, să zicem, religie sau etnie), poate corecta eroarea doar luând de la zero procesul.

Ultimul chestionar validat va fi cel luat în calcul de sistemul informatic.

Participarea la recensământ este obligatorie.

Dacă aveți neclarități, puteți suna la 031 433 8300.

Cum să te autorecenzezi pas cu pas. Citește aici!

Recensământul Populației și Locuințelor 2021

Începe Recensământul Populației și Locuințelor!

Vrei să devii recenzor? Condițiile sunt simple: completează cererea de înscriere și citește informațiile de mai jos.

Cum devii recenzor ?

Etape de urmat pentru a deveni recenzor pentru AutoRecenzarea Asistată (recenzor ARA) și recenzor de teren:

• Înscrierea candidaților, în perioada 7 – 18 februarie 2022, fiecare primărie va afișa pe site-ul instituției anunțul referitor la înscrierea pe listele de candidați pentru personalul de recensământ (RPL 2021) și modelul de cerere de înscriere.

• Instruirea și evaluarea se fac, ulterior, de către Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului din cadrul Direcției Județene/Regionale de Statistică

• Recrutarea și plata persoanelor selectate se fac de către primărie prin încheierea de contracte de prestări servicii de recenzare.

Modalitatea de contractare

 • Contract de prestări servicii de recenzare încheiat cu UAT-ul (primăria).

Perioada de contractare a serviciilor este în funcție de perioada de colectare a datelor în teren:

• autorecenzarea asistată (ARA): 14.03 – 15.05.2022

• recenzarea prin interviu faţă în faţă, în teren: 16.05 – 17.07.2022 (anunțul pentru înscrierea candidaților se va face de către primărie ulterior recrutării recenzorilor ARA)

Condiții privind contractarea serviciilor:

• Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

• Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;

• Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;

• Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

• Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

• Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

• Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

• În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

Recensământul populației și locuințelor

Recensământul este o cercetare statistică de amploare, desfășurată la nivelul populației rezidente dintr-o țară (populația care trăiește efectiv pe teritoriul tării respective).

Recensământul Populației și Locuințelor din România se referă la populația rezidentă care trăiește pe teritoriul țării noastre. Recensământul oferă statistici despre structura demografică și socio-economică a populației, gospodării, fond locativ, condiții de locuit și clădirile în care sunt situate locuințele.

Datele obținute sunt folosite pentru politici publice naționale și locale și activități administrative sau de cercetare.

Scopul fundamental al recensământului este acela de a produce statistici care să ofere informații esențiale și de calitate pentru politicile publice, naționale și locale, în domeniul economic și social, inclusiv pentru dezvoltarea umană.

Recensământul Populației și Locuințelor (RPL) din anul 2021 a fost amânat pentru 2022 din cauza pandemiei.

Recensământul propriu-zis se va desfășura în trei etape

⋅ 1 februarie – 13 martie 2022: preluare date din surse administrative;

⋅ 14 martie – 15 mai 2022: autorecenzare online (inclusiv cu asistență din partea unui recenzor pentru cei care vor avea nevoie);

⋅ 16 mai – 17 iulie 2022: colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri față în față, cu ajutorul tabletelor, pentru cei care, din diverse motive, nu au reușit să se autorecenzeze online.

Măsuri de sprijin pentru consumatorul vulnerabil. Ajutorul pentru încălzirea locuinței

Măsuri de sprijin conform Legii nr.226/2021 – Consumatorul Vulnerabil

A1. Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece)

Cui se adresează?

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietățI sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2.053 lei, în cazul persoanei singure.
 • Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

A2. Suplimentul pentru energie (lunar, tot anul)

Cui se adresează?

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei /persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure.
 • tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței.
 • veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

B. Măsură de compensare conform O.U.G. nr.118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale (sezonul rece)

Cui se adresează?

 • consumatorului casnic care îndeplinește anumite criterii de consum, după cum urmează: energia electrică pentru un consum cuprins între 150 kwh – 1.000 kwh și gaze naturale pentru un consum cuprins între 80m3 – 1.000m3
 • compensarea se acordă de către furnizor, direct pe factură, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

Care sunt tipurile de energie pentru care se acordă măsurile de sprijin?

 • termică în sistem centralizat
 • electrică
 • gaze naturale
 • combustibili solizi și/sau petrolieri

Care sunt condițiile de acordare pentru ajutorul de încălzire?

 • numai pentru un singur sistem de încălzire
 • numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin
 • numai pentru o singură locuinţă (pentru locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă)
 • numai titularului contractului/convenţiei individuale încheiat/încheiate cu furnizorul
 • numai consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică)

Care sunt sumele decontate și plafoanele de venituri privind ajutorul pentru încălzirea locuinței?

Venit mediu lunar pe membru de familie sau persoana singurăSuma decontată de AJPIS furnizorului (% din valoarea prevăzută de lege, dar nu mai mult de valoarea totală a facturii)
Mai mic de 200 lei100%
Intre 200,1 și 320 lei90%
Intre 320,1 și 440 lei80%
Intre 440,1 și 560 lei70%
Intre 560,1 și 680,1 lei60%
Intre 680,1 și 920 lei50%
Intre 920,1 și 1040 lei40 %
Intre 1.040,1 și 1160 lei30%
Intre 1.160,1 si 1.280 lei20%
Între 1.280,1 și 1.386 lei -pe membru de familie10%
Între 1.280,1 și 2.053 lei pentru persoana singură10%

Care sunt sumele decontate privind suplimentul pentru energie?

Sursa de energie utilizatăSuma fixa acordată lunar (lei)
Energie electrică30 lei
Gaze naturale10 lei
Energie termică10 lei
Combustibili solizi si/sau petrolieri20 lei
EXCEPȚIE
Atunci când singura sursă de energie utilizată este cea electrică70 lei (lunar)

De exemplu: Dacă o familie se încălzește cu energie termică, pentru prepararea hranei folosește gazele naturale, iar pentru iluminat folosește energie electrică, va beneficia de 10lei + 10lei + 30lei = 50 lei.

Ceea ce înseamnă că suplimentul se acordă cumulat, în funcție de sursele de energie utilizate.

Cum pot obține ajutorul pentru încălzire/suplimentul pentru energie?

Prin completarea aceluiași formularului de cerere-declarație pe propria răspundere, similar celui utilizat anii anteriori.

Unde găsesc formularul de cerere-declarație pe propria răspundere?

 • La sediul primăriei localității pe raza căreia se află locuința
 • Pe pagina de internet a primăriei localității pe raza căreia se află locuința, a agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială/municipiului București, precum si a Ministerului Muncii si Protecției Sociale

Cum completez formularul?

În formular se vor menționa corect următoarele informații:

 • toți membrii familiei
 • toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară lunii depunerii cererii
 • toate bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat,
 • numărul de camere ale locuinței
 • sistemul de încălzire utilizat
 • toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodărie*
 • Se vor completa toate câmpurile astfel încât să cuprindă toate informațiile prevăzute în ANEXA 4 la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Cine mă poate ajută să completez formularul?

 • Asistentul social din cadrul primăriei
 • TEL.VERDE Consumator vulnerabil: 0800.868.622

Unde pot depune formularul?

La primăria pe raza căreia are locuința solicitantul, astfel:

 • personal
 • electronic
 • transmis prin poștă

Persoanele care vor utiliza formularul de cerere-declarație pe propria răspundere în format electronic de tip PDF inteligent, îl vor putea completa direct pe calculatorul personal, și ulterior:

 • îl pot lista, semna și apoi depune/transmite prin poștă către primărie;
 • îl pot semna electronic ori scana, după caz, și transmite electronic către primării

Conturile unde puteți plăti taxele și impozitele locale către Primăria Comunei Mălini

Detaliile privind suma sau alte nelămuriri vor fi oferite telefonic.

Pentru informații apelați numărul de telefon 0230 537 305.

Persoane Fizice

Impozit clădiri – RO 58 TREZ 5932 1070 20101 XXX

Impozit teren intravilan – RO 05 TREZ 5932 1070 20201 XXX

Impozit teren extravilan – RO 02 TREZ 5932 1070 20203 XXX

Taxă mijloace de transport – RO 77 TREZ 5932 1160 20201 XXX

Taxă salubrizare – RO 54 TREZ 5932 1330 208 XXXXX

Persoane Juridice

Impozit clădiri – RO 08 TREZ 5932 1070 20102 XXX

Impozit teren intravilan – RO 52 TREZ 5932 1070 20202 XXX

Impozit teren extravilan – RO 02 TREZ 5932 1070 20203 XXX

Taxă mijloace de transport (sub 12 t) – RO 27 TREZ 5932 1160 20202 XXX

Taxă mijloace de transport (peste 12 t) – RO 62 TREZ 5935 033 XXX 000 111

Taxă salubrizare – RO 54 TREZ 5932 1330 208 XXXXX

Taxă firmă – RO 49 TREZ 5932 1160 250 XXXXX