Comuna Mălini este dispusă, din punct de vedere geografic, în partea central-sudică a judeţului Suceava, la hotarul cu judeţul Neamţ, ocupând în întregime bazinul Suha Mare ce aparţine bazinului hidrografic al râului Moldova situat pe partea dreaptă în cursul mijlociu al acestuia.

Comuna este formată din satele Iesle, Mălini (reședința), Pâraie, Poiana Mărului și Văleni-Stânișoara.

Până la reforma administrativă din 1950 a făcut parte din județul Baia.

Faţă de municipiu Suceava, centrul administrativ al judeţului, teritoriul de referinţă,  se află la cca. 45 km sud-vest iar de oraşul Fălticeni, vechea reşedinţă de judeţ, la 20 km sud-vest. Cele două centre sunt legate de DN 2/E 85. In comuna Mălini se poate ajunge pe drumul judeţean 209B, ce asigură legătura peste Pasul Stânişoara(1250m) cu comuna Borca(50 km), iar prin DJ 209A cu comuna Slatina.

Comuna are următoarele vecinătăţi: la nord comunele Slatina şi Valea Moldovei; la est comunele Cornul Luncii şi Râşca; la sud comuna Pipirig (jud. Neamţ); la sud-vest comuna Borca (jud. Neamţ); la vest comuna Stulpicani.

În acest perimetru, comuna Mălini ocupă o suprafaţă de 154 km 2 şi un număr de 7206 locuitori. Aşezarea are o formă alungită pe direcţia est-vest, de aproximativ  30 km iar lăţimea oscilează între 5 km pe extrema vestică si 3 km pe extrema estică.

Valea Suha-Mare, tot mai largă spre confluenţa cu râul Moldova este mărginită de culmi mai domoale şi mai rotunjite în aval, care  devin din ce în ce mai semeţe în amonte, formând două “obcini” ce însoţesc deoparte şi de alta valea râului Suha- Mare.                                                                                                                                      

Pe terasele dispuse în evantai şi mai dezvoltate pe cursul mijlociu si inferior al Suhei,se înşiruie unul după altul satele Mălini, Poiana Mărului, şi Văleni-Stânişoara.                                                                                                                                             

Satul Pâraie este situat în cea mai mare parte pe interfluviul Suha-Mare – Suha-Mică şi pe terasele mijlocii ale râului Moldova.  Altitudinea maximă este situată în vârful Piatra lui Iepure (1447 m), iar cea minimă la confluenţa Suhei-Mari cu Moldova (420 m).                     

Localitatea se înscrie în rândul aşezărilor de munte, alungite, de tip vale.   

Comuna Mălini se suprapune peste zona de contact a Podişului Moldovei cu Munţii Stânişoarei, respectiv Subcarpaţii Moldovei.

Datorită acestei aşezări, amintite anterior, schimburile in produse specifice zonei, au favorizat intr-o mare măsură dezvoltarea economică a comunei. Astfel Subcarpaţii au furnizat materialul lemnos şi produsele alimentare, pe când podişul a participat cu produsele cerealiere, şi legumicole.                                      

Situată la zona de contact deal-munte, comuna Mălini dispune de un cadru natural deosebit de bogat şi variat, propice pentru dezvoltarea localităţii cât şi pentru desfăşurarea unor activităţi economico-sociale şi chiar turistice.                                 

În ultima perioadă dezvoltarea turistică a luat amploare, după ce în satul Văleni-Stănişoara au fost construite mai multe pensiuni şi o pârtie de schi.                                                                           

În centrul comunei se află casa-muzeu Nicolae Labiş şi un monument ridicat în cinstea eroilor care au luptat în Războiul de Independenţă (1877-1878) şi Războiul pentru reîntregirea naţională (1916-1918).

Un alt monument a fost ridicat în satul Poiana Mărului  tot în cinstea eroilor din primul război mondial şi un cimitir al eroilor celui de-al II-lea război mondial, situat la poalele munţilor Stânişoara.